Turneringsbetingelser 2024

Pink Cup er en landsdækkende golfturnering til fordel for brystkræftsagen arrangeret af Støt Brysterne, Kræftens Bekæmpelse.

Hvem kan deltage?

Pink Cup-turneringen er en hyggelig lyserød turnering for alle golfklubbens medlemmer og eventuelle gæster. Turneringen kan arrangeres i en ‘klub i klubben’ eller som en klubturnering.

Spilleperiode

Golfklubben fastsætter selv en dato til afvikling af turneringen i perioden fra 1. maj til og med 1. september 2024.

Turneringsform

Vi anbefaler, at der spilles 18 hullers Stableford, evt. med både individuelle rækker og holdkonkurrence. Men den enkelte klub bestemmer selv, hvilken turneringsform der passer bedst til dens arrangement.

Pink Cup kan afholdes som en selvstændig turnering eller som en overbygning på en eksisterende turnering.

Der spilles efter R&A’s regler og klubbens lokale regler. Klubben varetager selv turneringsledelsen.

Turneringsfee og indsamling

Det koster min. 150 kr. i turneringsfee til brystkræftsagen at deltage i Pink Cup. Men vi anbefaler, at der tages 150-250 kr. i fee alt efter arrangementets størrelse og antallet af præmier. Indsamlingen til Pink Cup kan ske over en kortere eller længere periode, og materialer til diverse indsamlingsaktiviteter kan rekvireres hos Kræftens Bekæmpelse. Penge fra fee og øvrige aktiviteter indgår i klubbens samlede indsamling til brystkræftsagen.

De indsamlede penge og klubbens indsamlingsresultat skal indsendes til Kræftens Bekæmpelse senest 10. september 2024.

Opgørelse af deltagerantal

Antallet af deltagere (kvindelige og mandlige) i Pink Cup-turneringen skal opgøres sammen med klubbens indsamlingsresultat. Deltagerantallet skal omfatte alle spillere, der deltager i turneringen, uanset hvor mange rækker der spilles i.

Præmier og materialer

Alle tilmeldte golfklubber får en turneringskasse med materialer til turneringen samt et antal præmier fra Pink Cups sponsorer. Derudover opfordres klubberne til selv at skaffe yderligere præmier til turneringen og andre indsamlingsaktiviteter. Præmier og materialer kan bestilles i klubbens gruppe på frivillig.dk fra primo april 2024.

Hovedpræmier

De to klubber, der samler flest penge ind, henholdsvis totalt set og pr. spiller, vinder årets to hovedpræmier. De to hovedpræmier kan ikke vindes af samme klub. Er det den samme klub, der har det højeste beløb i begge kategorier, vinder klubben med det næsthøjeste indsamlede beløb i kategorien pr. spiller. Mere info om hovedpræmierne kommer på pinkcup.dk.

Dispensation fra turneringsbetingelserne kan kun ske efter særlig aftale med Pink Cup hos Kræftens Bekæmpelse.